Fundacja

FUNDACJA ALBERTÓWKA (OPP) została założona w 2005 r. i troszczy się o potrzeby duchowe i materialne osób bezdomnych, które z różnych powodów pozostały bez podstawowych warunków do życia.

Pomysł powołania takiej fundacji zrodził się w oparciu o wieloletnie doświadczenie duszpasterskie i charytatywne ks. dra hab. Franciszka Głoda z ludźmi wyrzuconymi poza margines społeczeństwa. Osoby, które ks. Franciszek Głód zaprosił do współpracy, tworzą dziś Radę i Zarząd Fundacji i tak jak On niosą pomoc potrzebującym przebywającym w domu dla bezdomnych „Albertówka” w Jugowicach oraz innym beneficjentom organizacji.

RADĘ FUNDACJI stanowią:
Przewodniczący Rady: ks. dr hab. Franciszek Głód

Członkowie:
Jan Chmielewski, Sylwia Jakubiak, Małgorzata Królewicz-Głód

ZARZĄD FUNDACJI tworzą:
Prezes zarządu: Angela Pluta
Członkowie Zarządu: Władysław Niessner, Kazimiera Omelaniuk, Dorota Alczyk

Źródła pozyskiwanych środków na nasze cele:

  • wkład własny
  • pisanie projektów w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Gminę Wrocław
  • akcje
  • sponsorzy prywatni

TO DZIEŁO NALEŻY ZOBACZYĆ I PRZEKONAĆ SIĘ O JEGO WARTOŚCI!!!

Wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w dzieło niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, zapraszamy do naszego ośrodka w Jugowicach, do tzw. Albertówki. W każdą trzecią sobotę miesiąca organizujemy DZIEŃ OTWARTY w siedzibie Fundacji.

Jeśli chciałbyś zostawić lekarstwa, ubrania, środki czystości, żywność itp., zobaczysz do kogo bezpośrednio trafiają. Jeśli pieniądze, również pokażemy Ci jak są wykorzystane!
Członkowie Rady i Zarządu nie pobierają żadnych diet, gdyż każdy z nich pracuje czynnie zawodowo, dlatego też każdy zdobyty grosz staramy się wydać uczciwie na cel, który nas połączył.

Więcej w tej kategorii: Statut »