AA-1200x300-min

Grupa AA "Albert"

Potrzebujesz pomocy – dołącz!

Czy AA jest dla mnie?

My wszyscy, którzy jesteśmy w AA, zadawaliśmy sobie to pytanie. Stwierdziliśmy, że wielu ludzi czuło się podobnie jak my. W grupie AA próbujemy zrozumieć to, co stało się z nami przez alkohol i z czym sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Możemy uzyskać pomoc i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego piję?

Co to jest alkoholizm?

Anonimowi Alkoholicy określają alkoholizm jako postępującą chorobę, z której nigdy nie można się wyleczyć, ale którą można powstrzymać. Wielu członków AA uważa także, że choroba ta jest połączeniem uczulenia fizycznego na alkohol z psychiczną obsesją picia, której nie można przezwyciężyć samą siłą woli i to bez względu na konsekwencje picia. Jedynie wiara w istotę wyższą, która udziela potrzebnych sił, może nam dopomóc w przezwyciężaniu tej obsesji. Jedynie prawdziwe przyznanie się przed samym sobą, że mam problem alkoholowy, może rozpocząć właściwą przemianę naszego życia.

Grupa AA „Albert” pragnie przyjść z pomocą osobom mieszkającym na terenie powiatu wałbrzyskiego i serdecznie zaprasza wszystkich tych, którzy mają problem alkoholowy, na mitingi do „Albertówki” – domu dla bezdomnych mężczyzn w Jugowicach. Nasza grupa w trwa trzeźwości już od 7 lat i razem świętujemy rocznice bycia wolnym, a tym cudownym odczuciem, pragniemy dzielić się z innymi.

Dołącz do Naszej Grupy!

Uwaga: w tradycję Grupy „Albert” wpisana jest wspólna Eucharystia.

Intencja: O trzeźwość.

Godz. 19.30

Opiekun duchowy

Ks. prof. dr hab. Franciszek Głód

12 kroków AA

  1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
  2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
  3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
  4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
  5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
  6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
  7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
  8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
  9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
  10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

O której godzinie?

16.30

Gdzie?

„Albertówka”
ul. Brata Alberta 12, 58-321 Jugowice

Kiedy?

Każdy piątek tygodnia.