Przekaż nam 1% swojego podatku

Każdy, kto widzi problem bezdomności i nie jest mu obojętne ludzkie życie, może włączyć się w działania Fundacji m. in. jako darczyńca 1% swojego podatku.

Trwa czas rozliczeniowy z Urzędem Skarbowym, a rozliczając się, możemy uczynić coś dobrego dla drugiego człowieka. Zachęcamy wszystkich podatników – ludzi dobrej woli – do przekazanie 1% swojego podatku na cele statutowe organizacji, która opiekuje się ludźmi najuboższymi, tak pod względem materialnym, jak i moralnym.

„FUNDACJA ALBERTÓWKA”(OPP), KRS 0000235361

JEDEN-PROCENT-ALBERTOWKA-1235x635-min