Wpłać darowiznę

Każda darowizna pieniężna wpłacona na indywidualne konto naszej organizacji, pomaga nam w realizacji priorytetowych potrzeb.

Datki mile widziane przez cały rok, gdyż one stanowią codzienny budżet organizacji, która wspiera utrzymanie podopiecznych w „Albertówce” w Jugowicach.

Konto fundacji: 25 1090 2398 0000 0001 2284 8177  Santander Bank Polska

Dziękujemy Państwu z całego serca!

DAROWIZNA-ALBERTÓWKA-min