Historia Albertówki

Poznaj naszą misję.

„FUNDACJA ALBERTÓWKA” (OPP) została założona w 2005 r. i troszczy się o potrzeby duchowe i materialne osób bezdomnych, które z różnych powodów pozostały bez podstawowych warunków do życia. Pomysł powołania takiej organizacji zrodził się w oparciu o wieloletnie doświadczenie duszpasterskie i charytatywne ks. dra hab. Franciszka Głoda z ludźmi wyrzuconymi poza margines społeczeństwa. Osoby, które ks. Franciszek Głód zaprosił do współpracy, tworzą dziś Radę i Zarząd Fundacji i tak jak On niosą pomoc potrzebującym przebywającym w domu dla bezdomnych „Albertówka” w Jugowicach oraz innym beneficjentom organizacji: rodzinom i osobom chorym.

RADĘ FUNDACJI stanowią:
Przewodniczący Rady: ks. prof. dr hab. Franciszek Głód
Członkowie:
Jan Chmielewski, Anna Zieniewicz, Helena Zaborowska

ZARZĄD FUNDACJI tworzą:
Prezes zarządu: Angela Pluta
Członkowie Zarządu: Władysław Niessner, Kazimiera Omelaniuk, Dorota Alczyk, Sylwia Jakubiak

Źródła pozyskiwanych środków na nasze działania, pochodzą:
– 1% podatku;
– darowizny od osób prywatnych;
– darowizny od firm, instytucji.

Multimedia

Zobacz, posłuchaj.

Historia Albertówki - Audycja

Audycja nagrana w Radiu Rodzina dnia 14 kwietnia 2014, kiedy obchodzony jest Dzień Ludzi Bezdomnych.

Posłuchaj