Podziękowania dla pracowników NBP

Podziękowanie

Prof. Adam Glapiński

Prezes Narodowego Banku Polskiego

 

 

 

Składamy serdeczne podziękowanie na ręce Pana Prof. Adama Glapińskiego dla wszystkich pracowników Narodowego Banku Polskiego,  którzy zaangażowali się w zbiórkę środków czystości dla naszych podopiecznych, mieszkających w „Albertówce” – domu dla bezdomnych mężczyzn w Jugowicach. Dom ten został wybudowany 20 lat temu przez ks. prof. dra hab. Franciszka Głoda, znanego wrocławskiego naukowca i duszpasterza, który od 1975 r. zajmuje się problemem bezdomności. W 2005 r. ks. Franciszek powołał do istnienia „FUNDACJĘ ALBERTÓWKA” (OPP), która od tamtej chwili wspomaga działania swojego Fundatora na rzecz bezdomnych mężczyzn.

Prowadzenie domu, w którym bezdomni mężczyźni poddani są resocjalizacji, poprzez różne zajęcia w gospodarstwie, nie jest łatwe, ale z perspektywy lat widać, że bardzo potrzebne. Niektórzy z naszych podopiecznych znaleźli pracę, wrócili do swoich domów, pojednali się z rodzinami i dziś utrzymują z nami kontakt, dzieląc się codziennymi troskami i radościami. Część z nich niestety, uwikłana w alkoholowe uzależnienia powróciła na ulicę i nie znamy ich losów. Czterech naszych podopiecznych pochowaliśmy na parafialnym cmentarzu w Jugowicach, towarzysząc im w ostatnich chwilach życia, naznaczonych chorobą nowotworową. Pomimo, że członkowie Fundacji nie są spokrewnieni z podopiecznymi, to na pewno są z nimi żżyci – codzienność zbliża do siebie potrzebujących i troszczących się.

Nie sposób wyrazić naszej wdzięczności dla wszystkich pracowników NBP zaangażowanych w akcję, których już dziś zapraszamy w skromne progi „Albertówki” jako naszych Przyjaciół. Jesteśmy przekonani, że dobro jakie uczyniliście, z pewnością do Was powróci.

 

Z poważaniem

Ks. Franciszek Głód

Kierownik i założyciel Domu Albertówka

Angela Pluta

Prezes „FUNDACJI ALBERTÓWKA”